วันครู ๕๙ สพป.สระแก้ว เขต ๑

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป ณ หน้าอาคารสำนักงานฯ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยผู้ร่วมงานได้กล่าวสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีรับมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ซึ่งมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยได้อ่านสารวันครูจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้งให้โอวาทให้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูผู้สอน และครูนอกประจำการอาวุโส มาร่วมงานกันอย่างมากมาย ในการนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๕๙  ว่า “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

IMG_3017IMG_3000IMG_2998IMG_2997IMG_2996 IMG_3138 IMG_3136 IMG_3134 IMG_3132 IMG_3131 IMG_3130 IMG_3126 IMG_3125 IMG_3119 IMG_3117 IMG_3116 IMG_3114 IMG_3113 IMG_3112 IMG_3111 IMG_3110 IMG_3108 IMG_3107 IMG_3106 IMG_3105 IMG_3104 IMG_3103 IMG_3102 IMG_3098 IMG_3096 IMG_3091 IMG_3090 IMG_3089 IMG_3088 IMG_3086 IMG_3085 IMG_3083 IMG_3082 IMG_3081 IMG_3080 IMG_3079 IMG_3078 IMG_3077 IMG_3076 IMG_3075 IMG_3074 IMG_3073 IMG_3072 IMG_3071 IMG_3070 IMG_3069 IMG_3068 IMG_3067 IMG_3066 IMG_3065 IMG_3064 IMG_3063 IMG_3062 IMG_3061 IMG_3060 IMG_3059 IMG_3058 IMG_3057 IMG_3056 IMG_3055 IMG_3054 IMG_3053 IMG_3052 IMG_3051 IMG_3050 IMG_3049 IMG_3048 IMG_3047 IMG_3046 IMG_3045 IMG_3044 IMG_3043 IMG_3042 IMG_3041 IMG_3040 IMG_3039 IMG_3038 IMG_3034 IMG_3033 IMG_3032 IMG_3028 IMG_3027 IMG_3017 IMG_3016 IMG_3014 IMG_3012 IMG_3010 IMG_3008 IMG_3007 IMG_3005 IMG_3004 IMG_3003 IMG_3002 IMG_3000 IMG_2998 IMG_2997 IMG_2996 IMG_2995 IMG_2994 IMG_2990 IMG_2989 IMG_2988 IMG_2985 IMG_2983 IMG_2982 IMG_2980 IMG_2978 IMG_2977 IMG_2976 IMG_2975 IMG_2974 IMG_2973 IMG_2972 IMG_2968 IMG_2967 IMG_2963 IMG_2961 IMG_2960 IMG_2957 IMG_2956 IMG_2955 IMG_2954 IMG_2953 IMG_2952 IMG_2951 IMG_2950 IMG_2949 IMG_2948 IMG_2947 IMG_2946 IMG_2945 IMG_2944 IMG_2943 IMG_2942 IMG_2941 IMG_2940 IMG_2939 IMG_2938 IMG_2937 IMG_2936 IMG_2935 IMG_2933 IMG_2931 IMG_2930 IMG_2929 IMG_2928 IMG_2927 IMG_2926 IMG_2925 IMG_2924 IMG_2922 IMG_2921 IMG_2920 IMG_2919 IMG_2918 IMG_2916 IMG_2915 IMG_2913 IMG_2911 IMG_2910 IMG_2909 IMG_2908 IMG_2906 IMG_2905 IMG_2904 IMG_2903 IMG_2902 IMG_2901 IMG_2900 IMG_2899 IMG_2872 IMG_2871 IMG_2870 IMG_2869 IMG_2868 IMG_2867 IMG_2866 IMG_2865 IMG_2864 IMG_2863 IMG_2862 IMG_2861 IMG_2860 IMG_2859 IMG_2858 IMG_2857 IMG_2856 IMG_2855 IMG_2854 IMG_2853 IMG_2852 IMG_2851 IMG_2850 IMG_2849 IMG_2848 IMG_2847 IMG_2845 IMG_2844 IMG_2843 IMG_2837 IMG_2836 IMG_2835 IMG_2834 IMG_2833 IMG_2832 IMG_2831 IMG_2830 IMG_2829 IMG_2828 IMG_2827 IMG_2826 IMG_2825 IMG_2824 IMG_2823 IMG_2822 IMG_2821 IMG_2818 IMG_2816 IMG_2815 IMG_2814 IMG_2813 IMG_2812 IMG_2811 IMG_2810 IMG_2809 IMG_2808 IMG_2807 IMG_2806 IMG_2805 IMG_2804 IMG_2803 IMG_2802 IMG_2801 IMG_2800 IMG_2799 IMG_2798 IMG_2797 IMG_2796 IMG_2795 IMG_2794 IMG_2793 IMG_2792 IMG_2791 IMG_2790 IMG_2789 IMG_2788 IMG_2787 IMG_2786 IMG_2785 IMG_2784 IMG_2783 IMG_2782 IMG_2781 IMG_2780 IMG_2778 IMG_2777 IMG_2776 IMG_2775 IMG_2774 IMG_2773 IMG_2772 IMG_2771 IMG_2770 IMG_2769 IMG_2768 IMG_2766 IMG_2765 IMG_2764 IMG_2762 IMG_2761 IMG_2760 IMG_2759 IMG_2758 IMG_2757 IMG_2756 IMG_2755 IMG_2754 IMG_2753 IMG_2751 IMG_2750 IMG_2749 IMG_2747 IMG_2746 IMG_2744 IMG_2743 IMG_2741 IMG_2740 IMG_2739 IMG_2738 IMG_2737 IMG_2736 IMG_2734 IMG_2733 IMG_2732 IMG_2731  IMG_2726 IMG_2724 IMG_2838

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา