ฮอนด้าสระแก้วมอบเงินสนับสนุนวิ่ง31ขา 20,000 บาท

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนการเดินทางและค่าอาหารการแข่งขัน สพฐ.เอ-พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 11 จำนวน 20,000 บาท จากบริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีนายวิสุทธิ์ ทองน้อย เป็นตัวแทนมอบ จากนั้นได้ส่งมอบเงินสนับสนุนให้แก่นายประทีป มากมูล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันในวันที่ 16 มกราคม 2559 ต่อไป

IMG_2593 IMG_2596 IMG_2601 IMG_2603 IMG_2610

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1