อบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่๒

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ซึ่งดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๙ คน

IMG_7830 IMG_7831 IMG_7833 IMG_7835 IMG_7836 IMG_7837 IMG_7842 IMG_7843

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา