กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดตำบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสเป็นเจ้าภาพ

นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดตำบลโคกปี่ฆ้อง โดยโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสเป็นเจ้าภาพ มีโรงเรียนร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส   2. โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น  3. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์  4. โรงเรียนวนาสงเคราะห์  5. โรงเรียนบ้านบะขมิ้นฯ  6. โรงเรียนบ้านลุงพลู  7.  โรงเรียนบ้านด่านฯ  8. โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง  9. โรงเรียนบ้านวังจั่น

7106

428

1728

9886

3872

DSCN2534

DSCN2535

DSCN2537

DSCN2539

DSCN2540

DSCN2541

DSCN2542

DSCN2546

DSCN2547

DSCN2548

DSCN2549

DSCN2550

DSCN2552

DSCN2553

DSCN2554

DSCN2555

DSCN2556

216421

216423

216340

216341