ครูใหม่วัยใส

ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต้อนรับครูใหม่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ชื่อคุณครูกนิษฐา  รัตนะวงค์   ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกัน

00

0000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.klongyai.org

ติดต่อเรา