กำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ และการพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อยอด พลาหาญ

กำหนดสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ และการพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อยอด พลาหาญ บิดาของคุณครูพชรพร  บุญสมนึก

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

สวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 13-17  มกราคม 2559  เวลา  20.00 น. ณ   วัดท่าเกษม

กำหนดพระราชทานเพลิงศพ  วันที่ 18  มกราคม 2559   เวลา 16.00 น.  ณ วัดท่าเกษม

ติดต่อเรา