ขอเชิญรดน้ำศพมารดาท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร

ด้วยนางคำจันทร์ บรรณสาร (มารดาของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1) ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ ร่วมพิธีรดน้ำศพในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดห้วยโจต ต.ห้วยโจต อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1