วธ.สระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา