ขอเชิญสมัคร เข้าแข่งขันฟุตบอล จ.สระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมสมัคร เข้าแข่งขันฟุตบอลเยาชนและประชาชน ประจำปี 2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค โดยสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 โทร 037-425032

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1