สาธารณสุขรับสมัครเข้าศึกษาระบบสอบตรง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ htrtp://www.admission.pi.in.th สอบถามโทร 037-425 141 -4 ต่อ 306, 307 และ 02-5901831

ติดต่อ สพป.สก.1