สพฐ.ขอเชิญประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญประกวดสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชนกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม http://www.culture.go.th หรือโทร 02-2470013 ต่อ 1409,1410

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1