ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พบครูใหม่

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๗ คน ที่ผ่านการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมกฤษณา สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

IMG_001 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2555 IMG_2556

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1