สพป.สระแก้ว เขต ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำทีมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการในสังกัด และนักการภารโรง จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อให้มีความสวยงามและต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

IMG_001 IMG_002 IMG_003 IMG_004 IMG_2176 IMG_2179 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2196 IMG_2198 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2207 IMG_2210 IMG_2211 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2218 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2226 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2238 IMG_2243 IMG_2244 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2251 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2261 IMG_2262 IMG_2263 IMG_2269 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2285 IMG_2286 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2292 IMG_2293 IMG_2294 IMG_2296 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2300 IMG_2301 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2309 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2313 IMG_2314 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2324 IMG_2328 IMG_2329 IMG_2330 IMG_2331 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2338 IMG_2339 IMG_2450 IMG_2451 IMG_2452 IMG_2455 IMG_2456 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2461 IMG_2462 IMG_2464 IMG_2465 IMG_2469 IMG_2470 IMG_2471 IMG_2473 IMG_2477 IMG_2479 IMG_2480 IMG_2482 IMG_2484 IMG_2486 IMG_2487 IMG_2489 IMG_2490 IMG_2491 IMG_2494 IMG_2495 IMG_2496 IMG_2497 IMG_2498 IMG_2502 IMG_2558 IMG_2559 IMG_2562 IMG_2563 IMG_2564 IMG_2565

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1