ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่หนูไพ ถาวรศิลป์ มารดาของครูณรงค์  ถาวรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเตียน ณ เมรุวัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1