เลี้ยงส่งครูย้ายกลับภูมิลำเนา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
เลี้ยงส่งคุณครูชณิดาภา  ทนุวรรณ
ย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่
4 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ร้านเนื้อย่าง อาตี๋
SONG1 SONG2 SONG3 SONG4 SONG5 SONG6 SONG7 SONG8 SONG9 SONG10

ติดต่อเรา