รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยจุดที่ ๑ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้ารับเสด็จ และถวายภาพสร้างสรรค์ปะติดโดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย จุดที่ ๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งกบินทร์ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จและถวายกระเช้าผลไม้ และจุดที่ ๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ โดยมีนายบุญสม ทองทา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จและได้ถวายกระเช้าผลไม้ให้แด่พระองค์ท่าน ในครั้งนี้ด้วย

 

IMG_5022 IMG_2375IMG_2376 IMG_2378 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2416 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2424 IMG_2429 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2443IMG_4908IMG_4910IMG_4917IMG_4931IMG_4934IMG_4936IMG_4943IMG_4951IMG_4952IMG_4954IMG_4957IMG_4959IMG_4960IMG_4965IMG_4966IMG_4989IMG_4992IMG_4998IMG_5003IMG_5011IMG_5019IMG_5021IMG_5025IMG_5026IMG_5031IMG_5036IMG_5039IMG_5043IMG_5047IMG_5048IMG_5049IMG_5050IMG_5054IMG_5055IMG_5056IMG_5057IMG_5058IMG_5059IMG_5060IMG_5061IMG_5062IMG_5070IMG_5071IMG_5072

10410833_10153404809947810_3749621656967883526_n 12540858_10153404809992810_6178527568562429247_nDSC_6412DSC_6440DSC_6443DSC_6460DSC_6461DSC_6462DSC_6463DSC_6470DSC_6475

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

โสภณวิชย์ กัณเกตุ              ถ่ายภาพ

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา