ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2559

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ Regional English Langage Office (RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญครูสอนภาษาอังกฤษสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนเจ้งวัฒนะ จำนวน 30 คน และจุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 คน โดยให้แจ้งรายชื่อผู้สนใจไปยังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันท่ 18 มกราคม 2559 (ฝ่ายอบรมและพัฒนาครู โทรศัพท์ 02-2826734 ต่อ 18 โทรสาร 02-2826735

ติดต่อเรา