โรงเรียนบ้านแก้งเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

โรงเรียนบ้านแก้ง โดยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

340 364 377 382 20160113_083526 1452663449365 1452663453340 1452663455303 1452663473552

ติดต่อ สพป.สก.1