กีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2559

วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ได้ออกกำลังกายทุกคน

และรู้จักกฎกติกามารยาทในการแข่งขัน มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักอภัย

IMG_2651 IMG_2661 IMG_2694 IMG_2700 IMG_2749 IMG_2756 IMG_2780 IMG_2786 IMG_2796

ติดต่อ สพป.สก.1