ร่วมงานสวดอธิธรรมศพ นายบุญรอด ดงยศ

วันที่ 12 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ร่วมงานสวดอธิธรรมศพ นายบุญรอด ดงยศ

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
IMG_1117
IMG_1127 IMG_1148

ติดต่อ สพป.สก.1