เลี้ยงส่งครูย้าย

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า นำโดย ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า เลี้ยงส่งคุณครูที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

IMG_1046 IMG_1064 IMG_1066 IMG_1087 IMG_1092 IMG_1095

ติดต่อ สพป.สก.1