ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ นายยอด ผลาหาญ บิดาครูพชรพร บุญสมนึก

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ  นายยอด  ผลาหาญ  บิดาคุณครูพชรพร  บุญสมนึก  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

วันที่  13    มกราคม   2559      เวลา  15.00  น.    ณ  วัดท่าเกษม   ต.ท่าเกษม  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา