การสอบ Pre -O-NET ปีการศึกษา 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดการสอบ  Pre -O-NET ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทุกโรงเรียนใน วันที่ 18 มกราคม 2559 และให้ทุกโรงเรียนมารับแผ่น CD แบบทดสอบในวันที่ 13 มกราคม 2559  ที่กลุ่มนิเทศฯ  และให้รายงานผลการสอบ  ภายในวันที่  21  มกราคม 2559   ใน SK1 clound

ติดต่อเรา