แจ้งการโอนเงินโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แจ้งการโอนเงินโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สพป.สระแก้ว เขต 1  โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบ  1

ติดต่อเรา