วันเด็ก..มหาเจริญ

IMG_6937 IMG_6946IMG_6997IMG_6983 IMG_7130  IMG_7120 IMG_7058 IMG_6967 IMG_6981 IMG_7134 IMG_7031 IMG_7170 IMG_6963 IMG_7169 IMG_6971

นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  เมื่อวันศุกร์ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิด จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและออกเยี่ยมชมการจัดซุ้มนิทรรศการ  การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล  ซุ้มอาหารของแต่ละหมู่บ้าน และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา