จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

“เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู่อนาคต”

ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

  จับรางวัลหางบัตรจากการซื้อพวงมาลัย  ประกวดร้องเพลง มอบทุนการศึกษา เล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ  เลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙

10005

DSC_0212

10006 10007 10008 10009 10010

 

 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1