กำหนดการ “งานวันครู ประจำปี 2559” อำเภอเมืองสระแก้ว

กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2559

(อำเภอเมือง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการ

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับรางวัลฯ รายงานตัวที่หน้าหอประชุมบุนนาค เวลา 08.30 – 08.50 น. หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพิธีรับรางวัล

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล (เฉพาะอำเภอเมือง)

หมายเหตุ : หากไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลฯ สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่คุรุสภาเขตฯ หลังงานวันครู

 

ติดต่อเรา