วันเด็กแห่งชาติ59 สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ออกเยี่ยมชมการจัดซุ้มนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงอาวุธทางทหาร การจัดซุ้มเลี้ยงอาหาร และกิจกรรมที่สนุกสนาน ในครั้งนี้ด้วย

IMG_013 IMG_1841 IMG_1843 IMG_1851 IMG_1853 IMG_1854 IMG_1855 IMG_1856 IMG_1857 IMG_1858 IMG_1872 IMG_1873 IMG_1874 IMG_1875 IMG_1876 IMG_1877 IMG_1880 IMG_1881 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1892 IMG_1895 IMG_1896 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1901 IMG_1905 IMG_1907 IMG_1908 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1916 IMG_1917 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1922 IMG_1923  IMG_1925 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1930 IMG_1933 IMG_1934 IMG_1938 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1944 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1965 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1974 IMG_1976 IMG_1978 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1983 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993 IMG_1994 IMG_1996 IMG_1999 IMG_2000 IMG_2001 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2004 IMG_2005 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2012 IMG_2013 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์     ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   สิงสังกาศ             กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช          ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชญทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท                  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1