โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
“เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู้อนาคต”

ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน มีการเลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม  กิจกรรมการเล่นเกมถามตอบปัญหา  มอบทุนการศึกษา แจกอุปกรณ์การเรียน และข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมาย  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร            ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1