ประชุมผู้บริหารสัญจร เครือข่ายวังน้ำเย็น ณ บ้านมหาเจริญ

3 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้่ว เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยนายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประธานการประชุม ในวันดังกล่าวมีผู้บริหารในเขตอำเภอวังน้ำเย็นร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

 

ติดต่อเรา