โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179-วันเด็ก 8ม.ค.59(กลางคืน)

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำโดย นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ คณะครู กรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานวันเด็ก โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-ชั้น ป.6 และมีการประกวดขวัญใจวันเด็ก 59 การจัดงานผ่านไปด้วยดี มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม และร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
8 มกราคม 2559

IMG_6120

IMG_6138

IMG_6156

IMG_6182

IMG_6192

IMG_6208

IMG_6209

IMG_6222

IMG_6237

IMG_6239

IMG_6242

IMG_6253

IMG_6257

IMG_6258

IMG_6260

IMG_6262

IMG_6273

IMG_6307

IMG_6309

IMG_6335

IMG_6363

IMG_6364

IMG_6375

ติดต่อ สพป.สก.1