วันเด็กแห่งชาติ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้  สู้อนาคต
วันที่ 9 มกราคม 2559
ประธานในพิธี นายสุชาติ  ศรีเทพ  กำนันตำบลพระเพลิง
กิจกรรมการเล่นเกม  ตอบคำถาม  มอบทุนการศึกษา  มอบเกียรติบัตรเด็กดีที่เพื่อนรัก
แจกขนม  และการแสดงของนักเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน
การแสดงของผู้นำชุมชน
DEK1 DEK2 DEK3 DEK4 DEK5 DEK6 DEK7 DEK8 DEK9 DEK10 DEK11 DEK12 DEK13 DEK14 DEK15 DEK16 DEK17 DEK18 DEK19 DEK20 DEK21 DEK22 DEK23 DEK24 DEK25 DEK26 DEK27 DEK28 DEK29 DEK30.1 DEK30.2 DEK30.3 DEK30.4 DEK30.5 DEK30 DEK31 DEK32 DEK33 DEK34 DEK35 DEK36 DEK37 DEK38 DEK39 DEK40 DEK41 DEK42 DEK43 DEK44 DEK45 DEK46 DEK47 DEK48 DEK49 DEK50 DEK51 DEK52 DEK53 DEK54 DEK55 DEK56 DEK57 DEK58.1 DEK58 DEK59 DEK60 DEK61 DEK62 DEK63 DEK64 DEK65 DEK66 DEK67 DEK68 DEK69 DEK70 DEK71 DEK72 DEK73 DEK74 DEK75 DEK76 DEK77 DEK78 DEK79 DEK80 DEK81 DEK82 DEK83 DEK84 DEK85 DEK86 DEK87 DEK88 DEK89 DEK90 DEK91 DEK92 DEK93 DEK94 DEK95 DEK96 DEK97 DEK98 DEK99 DEK100 DEK101 DEK102 DEK103 DEK104 DEK105 DEK106 DEK107 DEK108 DEK109 DEK110 DEK111 DEK112 DEK113 DEK114 DEK115 DEK116 DEK117 DEK118 DEK119 DEK120 DEK121 DEK122 DEK123 DEK124 DEK125 DEK126 DEK127 DEK128 DEK129 DEK130 DEK131 DEK132 DEK133 DEK134 DEK135 DEK136 DEK137 DEK138 DEK139 DEK140 DEK141 DEK142 DEK143 DEK144 DEK145 DEK146 DEK147 DEK148 DEK149 DEK150 DEK151 DEK152 DEK153 DEK154 DEK155 DEK156 DEK157 DEK158 DEK159 DEK160 DEK161 DEK162 DEK163 DEK164 DEK165 DEK166 DEK167 DEK168 DEK169 DEK170 DEK171 DEK172

ติดต่อ สพป.สก.1