งานวันเด็กโรงเรียนบ้านท่าช้าง

โรงเรียนบ้านท่าช้าง  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

โดยมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนการจัดงาน

เด็กๆ นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนบ้านท่าช้าง ได้รับความสนุกสนานและของขวัญของรางวัลมากมาย 

😛  😛   😛   😛   😛   😛

IMG_2312 IMG_2329 IMG_2340 IMG_2341 IMG_2358 IMG_2357 IMG_2350 IMG_2347 IMG_2346 IMG_2361 IMG_2371IMG_2491 IMG_2487 IMG_2482 IMG_2476 IMG_2475 IMG_2466 IMG_2443 IMG_2438 IMG_2430 IMG_2428 IMG_2425 IMG_2413 IMG_2412 IMG_2409 IMG_2400 IMG_2390 IMG_2389 IMG_2388 IMG_2387 IMG_2385 IMG_2384 IMG_2383 IMG_2379😛  😛   😛   😛   😛   😛 

ติดต่อ สพป.สก.1