เรียนเชิญผู้บริหารในเครือข่ายสระขวัญ

เรียนเชิญ ผู้บริหารในเครือข่ายสระขวัญร่วมต้อนรับ ผอ.วัชระพงษ์ โฮมแพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุข วัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น.

ติดต่อเรา