กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ 

ณ  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  วันที่ 8  มกราคม   2559

โดยการนำของ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอดุลย์  เยาวเภท

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
DSCF1708
DSCF1709
DSCF1710
DSCF1711
DSCF1712
DSCF1713
DSCF1773
DSCF1838
DSCF1868
DSCF1868
DSCF1889
DSCF1891

ติดต่อเรา