ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านบริการตามตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะนำความคิดของท่านไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการแก่ท่านต่อไป  ตามไฟล์แบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

แบบสอบถามไตรมาสที่ 4 ปี งปม.2558

แบบสอบถามไตรมาสที่ 1 ปี งปม.2559

 

ติดต่อเรา