สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญครูที่ทำเรื่องนมโรงเรียน ทุกโรงเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญครูที่ทำเรื่องนมโรงเรียน ทุกโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากรและครูในโครงการนมฟลูออไรด์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมธนาสิริ อำเภอเมืองสระแก้ว เวลา 08.30-16.30 น. ส่งชื่อให้ สสจ. ที่อีเมล [email protected] หรือ โทรสาร 037-425141-4ต่อ 100 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

IMG789

 

ติดต่อเรา