เกียรติบัตร การยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีที่เพื่อนรัก”

ให้โรงเรียนที่ส่งรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีที่เพื่อนรัก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  มารับเกียรติบัตรในวันที่ 7 มกราคม 2558  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1