แจ้งงดการจองโต๊ะอาหารวันครู

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้งดการจัดงานรื่นเริงหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงของดการจัดงานวันครู

(ภาคกลางคืน) และขอระงับการสั่งจองโต๊ะอาหาร

ติดต่อ สพป.สก.1