ส่งท้ายปี กีฬากลุ่ม

22-24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวนำโดยท่าน ผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุลพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ได้นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยในการแข่งขันครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีในหมูคณะและมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้จัดกับเพื่อนนักกีฬาต่างโรงเรียนอีกด้วยpage page2 page3 page4

ติดต่อเรา