แจ้งโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น

ประกาศรับสมัครทีม เปตอง ของโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น

เพื่อแข่งขันในวันครู  วันที่ 16 มกราคม 2559  

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์

ขอความกรุณาโทรแจ้งจำนวนทีมของแต่ละโรงเรียนที่เบอร์

1.  ครูธนวัฒน์  089-517-9936

2.  ครูกิตติชัย  087-140-5510

ภายในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559

ติดต่อ สพป.สก.1