เครือข่ายปีฆ้องฉลองราชย์ รับพรปีใหม่ 2559

คณะผู้บริหาร  นำคณะครู ( กลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ )

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ  และรับพรปีใหม่ 2559

จาก นายไสว  สารีบท   ผอ. สพป.สระแก้ว เขต 1

และ นายเรือง  จันทพันธ์    นายบุญสม  ทองทา   นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี    รอง ผอ. สพป. สระแก้ว เขต 1

เมื่อ  วันอังคาร  ที่ 5  มกราคม  2559

************

1.2

1.1

2

3

4

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1