ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 (ปรับปรุง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน)  ใต้ถุนโล่ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)talangnai

ติดต่อ สพป.สก.1