ขอเชิญสมัครรับทุนการศึกษาต่อฯ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งประกาศมูลนิธิทวี บุญเกตุ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๔ ทุน มูลค่าทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นทุนสนับสนุนเปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุน ได้ที่ www.otep.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๒๐ ๒๕๘

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา