นายประสาร พรหมณา ผอ.รร.อนุบาลวัดสระแก้ว คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้ามอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ ๒๕๕๙

      นายประสาร พรหมณา ผอ.รร.อนุบาลวัดสระแก้ว คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้ามอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ ๒๕๕๙  จากนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้วเขต ๑ และ นายเรือง  จันทพันธ์ นายบุญสม  ทองทา นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง.ผอ.สพป.สระแก้วเขต ๑

IMG_2359 IMG_2361 IMG_2362 IMG_2363 IMG_2367 IMG_2368 IMG_2370 IMG_2371 IMG_2372 IMG_2373 IMG_2374 IMG_2375 IMG_2376 IMG_2377 IMG_2378 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2381 IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2386 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2397 IMG_2398 IMG_2399 IMG_2400 IMG_2401 IMG_2402 IMG_2404 IMG_2405 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2411 IMG_2412 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2415 IMG_2416 IMG_2417 IMG_2418 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2429 IMG_2430 IMG_2431 IMG_2432 IMG_2434 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2438 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2443 IMG_2445 IMG_2447 IMG_2448 IMG_2450 IMG_2451 IMG_2452 IMG_2454 IMG_2455 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2459 IMG_2460 IMG_2461

 

 

ติดต่อเรา