ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยการนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่กันอย่างมีความสุข
S__4268037 S__4268038 S__4268036 S__4268039 S__4268043 S__4268041 S__4268040 S__6823954 S__6823955 S__6823957 S__6823953 S__6823951 S__6823952

ติดต่อ สพป.สก.1