กิจกรรมเฉลิมฉลอง “ประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

โรงเรียนบ้านสี่แยก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ประชาคมอาเซียน”

มีการเเสดงของนักเรียนและกิจกรรมวันปีใหม่

       n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

n8

ติดต่อ สพป.สก.1