ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในฝันประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่น 1 – 3 ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโรงเรียนในฝันและการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมโรงเรียนในฝัน วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา