มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

ชอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ร่วมพิธีรับมอบของขวัญวันเด็กของมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ประจำปี 2559

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

IMG1

IMG1_0003

IMG1_0002

IMG1_0004

ติดต่อ สพป.สก.1