merry christmas

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กิจกรรมการแสดง  แจกขนม  ตอบคำถาม
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
Christmas3 Christmas4 Christmas5 Christmas6 Christmas7 Christmas8 Christmas9 Christmas10 Christmas11 Christmas12 Christmas13 Christmas14 Christmas15 Christmas16 Christmas17 Christmas18

Christmas1Christmas2

ติดต่อ สพป.สก.1